ro
HU   EN  DE  SK  CZ  HR  FR  ES  PL  SE  RO  RU  IT 
Despre noi
O scurtă retrospectivă a societății Geoproduct
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com

Societatea a luat ființă în anul 1984, ca întreprindere familială.

Societatea a fost înființată de soții Mátyás, care erau angajați ai Combinatului Național Minier (CNM) din Hegyalja, precum și de fii acestora. Până în anul 1989 societatea a funcționat ca o întreprindere mică. În vremurile respective aceasta a luat ființă ca o asociație economică independentă, și nu sub patronajul unei întreprinderi. Prima sarcină de lucru al asociației a fost evaluarea geologică a unui zăcământ de perlită din Maroc. Încasările obținute în urma acestei activități au fost cheltuiți imediat pentru dezvoltarea asociației, a produselor acesteia, investiție care a asigurat funcționarea pe viitor a firmei. Printre primele rezultate obținute se numără producția și încercarea omologării a câtorva produse destinate consumului uman, acțiuni care, în cadrul CNM și datorită decăderii sistemului socialist, nu s-au putut înfăptui. În perioada inițială a societății produsele principale ale acesteia au fost: piatră pentru jeanși prespălați, dezvoltarea unor produse destinate consumului uman (Neurosan, Zeodry-84, Zeodry-85, Granofilterek etc.). Producția de piatră destinată obținerii jeanșilor prespălați a apărut în urma modei anilor 80.

Sediul și spațiul de funcționare al mini-întreprinderii era situată în garajul casei familiale din piața Szabadság din Mád. Aici au fost puse în funcțiune primele concasoare-mori de laborator. Zeolitul s-a valorificat ca adaos furajer, în cantități mai reduse, precum și amendamente pentru sol, iar pentru Întreprinderea de Chimie Silvică, pe atunci în activitate, s-a produs, în cantități reduse, Granofilter - materiale filtrante. Materiile prime minerale, utilizate în procesul de producție, erau obținute din achizițiile de la CNM, de la Carierele de Piatră din nordul țării, precum și din achiziția pietrelor utilizate la delimitarea parcelelor de vie. În această perioadă firma nu dispunea de surse proprii de materii prime. Până la sfârșitul deceniului necesitatea mutării și extinderii unității de producție, existente la nivel de garaj, a devenit de inevitabilă, și asta datorită creșterii volumului de producție, precum și datorită reclamațiilor locuitorilor din zonă, referitoare la funcționarea întreprinderii.

În urma acestor motive s-a inițiat construcția unei mini-fabrici, cu o capacitate de câteva sute de tone, în lipsa oricăror autorizații, tot în intravilanul satului Mád, dar în grădina unei case de la marginea localității. Construcția unității de producție s-a realizat prin punerea în funcțiune a unor utilaje, clasificate ca fier vechi, și a unor mașinării de concepție proprie, implementarea acestora fiind dictată de necesități. Datorită lipsei capitalului nici nu au existat alte posibilități. Conducerea întreprinderii nu a acceptat prezența unor investitori, fie ei străini sau autohtoni. Dezvoltarea unității de producție este continuă. În baza practicilor anterioare, până în anul 1997 întregul profit al întreprinderii este reinvestit în dezvoltarea produselor și în construcția unității de producție. Datorită solicitărilor din ce în ce mai mari, unitatea de producție de pe strada Bartók Béla se dovedește, în curând, a fi de capacitate redusă, în ciuda faptului că activitatea se desfășura în mod continuu, în trei schimburi. Fabrica existentă, de mărimea unei grădini, nu mai putea face față solicitărilor, de asemenea, aplicarea unei noi directive UE era interzisă desfășurarea oricăror activități industriale pe teritoriile intravilane.

Pe lângă dezvoltarea continuă a întreprinderii, în această perioadă s-au achiziționat 7 situri miniere și, având proiectele tehnice complete ale unității de producție, a pornit activitatea de producție. Asigurarea materiilor prime, a ajuns sub controlul total al întreprinderii,iar în urma acestui fapt au dispărut problemele legate de calitatea diferită a acestora, datorate obținerii din diferite surse a materiilor. Tot în această perioadă s-a înființat propriul laborator al întreprinderii, care s-a realizat în același mod, prin implementarea unor dispozitive second hand recondiționate. Necesitatea acestui laborator a fost dată de producția realizată în cadrul unui sistem de management al calității. Siturile miniere, ajunse în proprietatea legală a întreprinderii au fost obținute prin redeschiderea unor mine vechi, precum și în urma unor cercetări nou inițiate. Întreaga activitate a întreprinderii a fost direcționată către investiții, precum și către achizițiile de situri și autorizații, dar încă nu a fost necesară accesare unor credite. În această perioadă au fost deschise următoarele situri miniere:

„Mád III. - zeolit, bentonit" (an 1991) 1995-1999 primul proiect tehnic operațional
„Rátka V. - zeolit" (an 1996) 1997-2011 primul proiect tehnic operațional
„Bekecs I. - tuf potasic" (an 1998) 2000-2004 primul proiect tehnic operațional
„Mád IV. - bentonită" (an 1998) 2000-2004 primul proiect tehnic operațional
„Mezőzombor II. - zeolit" (an 1998) 1999-2003 primul proiect tehnic operațional
„Rátka VI. - bentonită, caolin, cuarțit" (an 1998) 1999-2003 primul proiect tehnic operațional
„Rátka VII. - zeolit" (an 1998) 1999-2003 primul proiect tehnic operațional

În 1996, datorită solicitărilor importante de piatră de construcție și de ornament a început construcția și exploatarea carierei de piatră din Valea Holt , în zona extravilană a localității Mád, lângă drumul nr. 3713. Practicile construcțiilor de după schimbarea regimului a minimalizat utilizarea structurilor de beton anterioare, iar atenția s-a îndreptat asupra materialelor de construcție naturale. Solicitările din partea populației, precum și renovarea unor pivnițe, biserici și cetăți, delăsate în regimul anterior, au condus la o cerere accentuată de materii prime naturale, de construcție și ornamentale. Datorită acestora, în cadrul carierei de piatră și pe lângă pietrele debitate la dimensiuni, a apărut aproape imediat necesitatea tăierii pietrelor, a realizării unor profile speciale din piatră. În acest timp familia de produse ”Mineralele Tămăduitoare”, bazate pe zeoliți și oligoelemente, s-a defalcat pe următoarele categorii de produse:

FARMACIA DE ACASĂ, GRĂDINĂ, CREȘTEREA ANIMALELOR, FITOSANITARE, PROTECȚIA MEDIULUI, GOSPODĂRIE

În această perioadă denumirea societății, de Asociația Geoproduct se modifică în „Gyógyító Ásványok Geoproduct Kft. (Minerale Tămăduitoare Geoproduct Kft.). Deja în această perioadă lista produselor depășește 100 de poziții, iar solicitările au o tendință de creștere continuă. Datorită cererii în creștere, a reclamațiilor civile din zona străzii Bartók Béla, precum și a aplicării noii directive europene singura posibilitate a fost construcția unei unități de prelucrare a mineralelor, care corespundea tuturor cerințelor normelor legale de la acea vreme. Din această cauză, în 1998 a început construcția uzinei de prelucrare a mineralelor din Valea Holt, de lângă localitatea Mád, ca investiție inițiată de la zero.

Construcția uzinei a fost însoțită de un șir de reclamații civile, precum și de rezerve continue, referitoare la protecția mediului. Instalațiile montate au provenit din utilajele folosite în industria minieră grea din Ungaria, la cea vreme deja compromisă. Reclamațiile civile au fost înconjurate de procese, de reclamații referitoare la protecția mediului, precum și de penalitățile aplicate. Societatea a pierdut procesele intentate și a achitat penalitățile aplicate privind construcția. Aceste sarcini nu au mai putu fi acoperite din încasările societății, iar în anul 2000 societatea a fost nevoită să apeleze la un credit. Autorizația de utilizare pentru uzina de prelucrare a mineralelor a fost emisă în anul 2004. Pe parcursul construcției uzinei de prelucrare a mineralelor societatea a mai achiziționat încă două situri miniere, de asemenea a inițiat utilizarea unei vechi halde de steril, în baza producției pietrei ornamentale. Aceste două situri au fost:

„Sátoraljaújhely I. - argilă" (an 2000) 2000-2004 primul proiect tehnic operațional
„Monok I. - cuarț porfiric" (an 2005) 2005-2009 primul proiect tehnic operațional
„Mád-Bomboly II-III. - halde de steril" (an 2002) 2006-2010 primul proiect tehnic operațional


Deoarece rezervele privind producția și funcționarea de la Mád, provenite atât din partea populației civile, cât și din partea autorităților, mențineau starea de nesiguranță a conducerii societății, societatea a achiziționat, în 2003, suprafața de 5 hectare ale fostei Cooperativei Agricole Búzavirág, din extravilanul localității Rátka. Clădirile și halele, existente în perimetrul fostei cooperative, au fost modificate pentru desfășurarea procesului de producție. Atât modificările, cât și achiziția în sine a însemnat, pentru societate, o sarcină uriașă. În situația unei producții crescute, uzina de la Mád nu a putut satisface solicitările în continuă creștere ale pieței, din această cauză societatea a inițiat, din nou, construcția unei noi uzine de prelucrare a mineralelor. În anul 2005, în perimetrul cooperativei a început construcția uzeni de prelucrarea a mineralelor de la Rátka, în baza autorizațiilor de construcție.

Lucrările de aici nu au fost încetinite de reclamații civile sau referitoare la protecția mediului, ci de clasificarea NATURA 2000, un sistem ecologic, de asemenea și statutul de patrimoniu mondial. Această situație a împiedicat pentru o perioadă de mai mulți ani realizarea construcțiilor de înălțime, pe motivul planurilor urbanistice. Achizițiile de terenuri – bazate pe experiențele anterioare negative – au fost efectuate, în parte, pentru evitarea proceselor legale. Construcția a durat 7 ani, iar societatea a primit autorizația de utilizare, din partea Inspectoratului Minier Miskolc, în anul 2012. Noua uzină dispune de o capacitate spre nivel mediu, de 50-100 mii tone/an.

În anul 2009 societatea a depus două proiecte, referitoare la construcția unui depozit pentru uzina de prelucrare de la Rátka, de asemenea pentru construcția unui magazin cu reduceri la Mád. Lucrările au început în anul 2011 și au fost finalizate în luna februarie 2013. Cu aceste investiții de mare volum, capacitățile de producție și valorificare a Geoproduct Kft. s-au stabilizat, de asemenea au fost soluționate și aspectele privind proprietățile miniere ale societății. Astfel perioada necesară pentru dezvoltarea completă a societății a necesitat aproape 30 de ani.

În anul 2012, conducătorul și fondatorul societății, Dr. Mátyás Ernő, a decedat. Este un fapt regretabil că fondatorul nu a avut șansa de a vedea edificarea completă a societății. Moștenirea spirituală al fondatorului obligă membrii societății să continue lucrările începute. Astfel, din anul 2012, membrii societății sunt reprezentați de cei trei membri ai familiei.

Nici la momentul actual nu există participație al unui capital străin în cadrul firmei, corespunzător principiilor inițiale.

Datorită capacităților de care dispune la momentul actual firma poate satisface total solicitările pieței autohtone, de asemenea și o parte a solicitărilor venite de pe piața europeană. Din cauza statutului de patrimoniu mondial, instituit între timp, societatea nu mai poate lua în calcul achiziția de noi situri miniere sau extinderea celor existente. La nivelul actual al producției resursele de materii prime ale minelor asigură aprovizionarea uzinelor construite pentru o perioadă de peste 100 de ani. Ca și proiecte de viitor dorim să înființăm o mini-fabrică de medicamente, producția de dispozitive pentru filtrarea apei, de asemenea și producția materialelor speciale, necesare acestora, care trebuie tratate prin metode chimice.

Întreprinderea înființată în 1984, cu un număr de 4 angajați dispune la momentul de față de un personal format din 66 de persoane. Dezvoltarea și creșterea întreprinderii nu s-a bazat pe o planificare, ci mai mult pe acțiuni dinainte hotărâte. De multe ori șansele bune, exploatarea unor situații accidentale au marcat dezvoltarea acestei întreprinderi, din această cauză salutul minerilor, ”Noroc bun”, în cazul acestei întreprinderi miniere și având în vedere realitățile trecute și din zilele noastre, este cea mai potrivită și în momentul de față.

12 ianuarie 2015. Mátyás Szabolcs